}
Czas czytania: 6 minut(y)

5 informacji o tablicach rejestracyjnych samochodowych, które powinien znać każdy kierowca

lip 21, 2020 | Grafiki, Porady | 0 komentarzy

Prezent - jazda po torze - Devil-Cars

Cześć Kochani. Ostatnie moje wpisy dotyczyły bardziej ciekawostek niż podstaw wiedzy motoryzacyjnej. Tym razem, dla odmiany, możecie się spodziewać wpisu edukacyjnego. Nie przedłużając, ruszam zatem z tematem tablic rejestracyjnych samochodowych. Myślę, że będąc kierowcą, warto wiedzieć więcej o tablicach, niż to, że trzeba je mieć. No to co, zaczynamy😊.

1. Podział (rodzaje) tablic

Tablice rejestracyjne nie jedno mają imię moi drodzy. W zależności od tego do jakiego rodzaju pojazdu są przeznaczone, można wymienić kilka wzorów tablic rejestracyjnych. Przygotowałam dla Was grafikę z rodzajami tablic rejestracyjnych samochodowych, w zależności od rodzaju pojazdu.

 

Podział tablic rejestracyjnych ze względu na rodzaj pojazdu – infografika
Infografika: samochodowe tablice rejestracyjne - rodzaje

Opracowanie własne na podstawie: Ustawy z dnia 20czerwca 1997r.Prawo o ruchu drogowym (Dz. U. z 2020 r. poz. 110, ze zm.) i Rozporządzenia Ministra Infrastruktury I Budownictwa z dnia 11 grudnia 2017 r. w sprawie rejestracji i oznaczania pojazdów oraz wymagań dla tablic rejestracyjnych wraz z Rozporządzeniami zmieniającymi.

 

Jak widzicie, jest 6 kategorii tablic rejestracyjnych samochodowych:
1. Zwyczajne
2. Tymczasowe
3. Indywidualne
4. Profesjonalne
5. Zabytkowe
6. Dyplomatyczne

Tablice zwyczajne

Tablice rejestracyjne zwyczajne, to powszechnie stosowane tablice, służące oznaczaniu wszystkich pojazdów, za wyjątkiem tych, które są wymienione w pozostałych kategoriach.

 

Tablice tymczasowe

Tymczasowymi tablicami rejestracyjnymi oznaczane są pojazdy, które zarejestrowano czasowo. Oznacza to, że rejestracji dokonano na czas nie dłuższy niż 30 dni, (z możliwością przedłużenia o 14 dni w określonych sytuacjach). Czasowa rejestracja pojazdu służy umożliwieniu:
„wywozu pojazdu za granicę,
– przejazdu pojazdu z miejsca jego zakupu lub odbioru na terytorium RP,
– przejazdu pojazdu związanego z koniecznością dokonania jego badania technicznego lub naprawy”Ustawa z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym (Dz. U. z 2020 r. poz. 110, ze zm.)

Tablice indywidualne

Fajnie jest mieć na rejestracji napis wymyślony przez siebie, prawda? Dla takich indywidualistów nasi prawodawcy przewidzieli furtkę w postaci tablic rejestracyjnych indywidualnych.

Jakie wymagania muszą spełniać tablice indywidualne?

1. Napis, czyli fachowo określany „wyróżnik indywidualny pojazdu” musi składać się z od 3 do 5 liter. Maksymalnie dwie ostatnie litery mogą być zastąpione cyframi.
2. Napis nie może się powtarzać na terenie danego województwa, dlatego na terenie każdego województwa jest prowadzona ewidencja tablic rejestracyjnych indywidualnych.

Wyróżnik indywidualny pojazdu można wymyślić samemu. Ważne, aby był to wyraz, skrót lub określenie, które nie będzie obraźliwe ani niezgodne z zasadami współżycia społecznego.

 

Tablice profesjonalne

Od całkiem niedawna w naszym prawodawstwie pojawiła się profesjonalna rejestracja pojazdów. I wcale nie chodzi o to, że będziecie profesjonalnie obsługiwani przy rejestracji😊 tylko o to, że takiej rejestracji mogą dokonać określeni profesjonaliści. Profesjonalna rejestracja pojazdów dotyczy pojazdów, które nie były wcześniej zarejestrowane ani w kraju ani poza jego granicami. Celem takiej rejestracji jest wykonanie jazd testowych przez odpowiedni podmiot. Profesjonalne tablice rejestracyjne i profesjonalny dowód rejestracyjny są dokumentami stwierdzającymi dopuszczenie do ruchu takiego pojazdu.

Kto jest tym uprawnionym podmiotem?

Uprawnionym podmiotem jest:

1. Przedsiębiorca posiadający siedzibę w Polsce lub oddział przedsiębiorcy posiadającego siedzibę za granicą, który zajmuje się:
– produkcją,
– sprzedażą w ramach handlu,
– badaniem pojazdów,
które nie były wcześniej zarejestrowane.
2. Jednostka uprawniona lub jednostka badawcza producenta, która bada: pojazd, przedmiot wyposażenia lub części.

Tablice zabytkowe

Służą one do oznaczania pojazdów zabytkowych, czyli takich, które zostały wpisane do rejestru zabytków lub znajdują się w wojewódzkiej ewidencji zabytków, a także tych wpisanych do inwentarza muzealiów.

 

Tablice dyplomatyczne

W skrócie służą one do oznaczania pojazdów dyplomatów. W Ustawie Prawo o ruchu drogowym (Dz. U. z 2020 r. poz. 110, ze zm.) określono je jako pojazdy:
„przedstawicielstw dyplomatycznych, urzędów konsularnych i misji specjalnych państw obcych lub organizacji międzynarodowych, a także ich personelu korzystającego z przywilejów i immunitetów dyplomatycznych lub konsularnych”.

2. Wielkość samochodowych tablic rejestracyjnych

Biorąc pod uwagę rozmiar tablic samochodowych podstawowym podziałem był podział na tablice jednorzędowe i dwurzędowe. Od kilku lat do podziału dołączyły także tablice jednorzędowe zmniejszone.
Kojarzycie jaki się nagle zrobił boom na takie tablice? Nagle od groma ludzi zaczęło wymieniać tablice, żeby się wyróżnić, a nie po to, w jakim celu te tablice zostały wprowadzone. I nagle zdziwienie, że posypały się mandaty. Dlaczego? Otóż małe tablice można używać tylko w pojazdach silnikowych, które mają „zmniejszone wymiary miejsca konstrukcyjnie przeznaczonego do umieszczenia tablicy rejestracyjnej”. Oznacza to, że pozostali kierowcy używają takich tablic bezprawnie. Dlaczego zatem Ministerstwo nie dopuści, aby wszyscy mogli używać takie tablice? Odpowiedź jest prosta. Liczba znaków na takiej rejestracji jest mniejsza niż w standardowej tablicy i zwyczajnie zabrakło by dla wszystkich kombinacji znaków.

 

3. Znaczenie kolorów tablic rejestracyjnych

Skoro już o znakach mowa, to na tablicy rejestracyjnej znajduje się numer rejestracyjny składający się z liter i cyfr w różnych konfiguracjach i kolorach. Na infografice opisałam czym się różnią układy znaków w zależności od rodzaju samochodowej tablicy rejestracyjnej:

 

Kolory i znaki na tablicach rejestracyjnych samochodowych – infografika
samochodowe tablice rejestracyjne kolory, znaki  - infografika

(Opracowanie własne na podstawie Rozporządzenia Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 11 grudnia 2017 r. w sprawie rejestracji i oznaczania pojazdów oraz wymagań dla tablic rejestracyjnych wraz z Rozporządzeniami zmieniającymi.

Tablice zwyczajne

Zwyczajne tablice rejestracyjne samochodowe zawierają:
– na samym początku literę, która jest wyróżnikiem województwa, następnie jedną lub dwie litery, które są wyróżnikiem powiatu oraz wyróżnik pojazdu, który składa się z samych cyfr lub liter i cyfr. Numer rejestracyjny na tablicy zwyczajnej ma czarny kolor na białym tle. Tablice rejestracyjne zwyczajne w przypadku pojazdu elektrycznego lub napędzanego wodorem mają numer rejestracyjny czarnego koloru na zielonym tle.
Tablice zwyczajne zmniejszone nie zawierają wyróżnika powiatu. (Pamiętacie jeszcze czasy kiedy tablice zwyczajne miały czarne tło i białe oznaczenia? Ritmo i Astra jeździły jeszcze na czarnych tablicach, ach wspomnienia…)

 

Tablice tymczasowe

Na tablicy rejestracyjnej tymczasowej wyróżnikiem województwa jest litera i cyfra. Następnie na tablicy umieszczony jest wyróżnik pojazdu, który składa się z czterech znaków: samych cyfr lub trzech cyfr i litery. W wersji zmniejszonej wyróżnik województwa składa się tylko z litery. Numer rejestracyjny na tablicy tymczasowej ma czerwony kolor na białym tle.

Tablice indywidualne

Tablice rejestracyjne indywidualne samochodowe zawierają wyróżnik województwa (litera i cyfra) oraz wyróżnik indywidualny – zaproponowany przez właściciela – od 3 do 5 znaków, w którym maksymalnie dwa ostatnie znaki można zastąpić cyframi. Numer rejestracyjny na tablicy indywidualnej ma czarny kolor na białym tle. Tablice rejestracyjne indywidualne w przypadku pojazdu elektrycznego lub napędzanego wodorem mają numer rejestracyjny czarnego koloru na zielonym tle.

 

Tablice profesjonalne

Na profesjonalnej tablicy rejestracyjnej znajduje się wyróżnik województwa (jedna litera), wyróżnik powiatu (dwie cyfry) oraz wyróżnik przydzielony dla pojazdów w decyzji o profesjonalnej rejestracji pojazdów, przy czym trzeci znak jest stały. Jest to litera „P”. Numer rejestracyjny na tablicy profesjonalnej ma kolor zielony na białym tle.

 

Tablice zabytkowe

Tablice zabytkowe samochodowe zawierają wyróżnik województwa (jedna litera) oraz wyróżnik powiatu (jedna lub dwie litery), następnie dwa lub trzy znaki wyróżnika pojazdu – jedna lub dwie cyfry i litera. Numer rejestracyjny na tablicy zabytkowej ma czarny kolor na żółtym tle.

 

Tablice dyplomatyczne

Tablice dyplomatyczne składają się z jednoliterowego wyróżnika województwa i wyróżnika pojazdu, który składa się z pięciu cyfr. Numer rejestracyjny na tablicy dyplomatycznej ma biały kolor na niebieskim tle.

4. Pozostałe znaki na tablicy rejestracyjnej

Poza tymi znakami na tablicy znajduje się jeszcze niebieski pionowy pas z symbolem Unii Europejskiem i literami „PL” (nie dotyczy to tablic dyplomatycznych). Jest również znak legalizacyjny oraz naniesiono laserowo:
obrys orła – grafika (nie dotyczy tablic tymczasowych),
oznaczenie numeru certyfikatu producenta tablic bez wytłoczonych numerów, jeśli występuje.
oznaczenie nazwy i numeru certyfikatu producenta z wytłoczonymi numerami rejestracyjnymi albo tłoczącego te numery.
Poza tym na tablicy nie mogą być umieszczane inne znaki.

 

5. Umieszczenie tablic

Tablice rejestracyjne umieszcza się w przypadku samochodów z przodu i z tyłu w specjalnych miejscach do tego przeznaczonych. Jeżeli samochód nie ma miejsca konstrukcyjnie do tego przeznaczonego to tablice umieszcza się w środku szerokości pojazdu. Ewentualnie, po lewej stronie pojazdu, w razie gdyby umieszczenie po środku utrudniało użytkowanie lub ograniczało widoczność.

Kierowca ma obowiązek dbać o tablice rejestracyjne, tak aby były utrzymane w dobrym stanie i czytelne.

źródła, z których korzystałam:

1. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury I Budownictwa z dnia 11 grudnia 2017 r. w sprawie rejestracji i oznaczania pojazdów oraz wymagań dla tablic rejestracyjnych wraz z Rozporządzeniami zmieniającymi

 2. Ustawa z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym (Dz. U.  z  2020  r.  poz. 110, ze zm.)

3. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 8 lipca 2019 r.  zmieniające rozporządzenie w sprawie rejestracji i oznaczania pojazdów oraz wymagań dla tablic rejestracyjnych

4. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 marca 2019 r. w sprawie profesjonalnej rejestracji pojazdów, stosowanych oznaczeń oraz opłat związanych z profesjonalną rejestracją pojazdów

5. www.prawodrogowe.pl

Dzisiaj miałam dla Was solidną dawke wiedzy. Udało Wam się dotrwać do końca wpisu?

A kto z Was pamięta czarne tablice rejestracyjne, takie jak miałam w Fiacie Ritmo albo Oplu Astrze?

Najnowsze wpisy

Podobne posty

0 komentarzy

Wyślij komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.

Szybki kontakt

2 + 1 =

Pin It on Pinterest

Share This