}
Czas czytania: 5 minut(y)

Okresowe i dodatkowe badanie techniczne pojazdu, co warto wiedzieć

paź 13, 2020 | Porady | 1 komentarz

Prezent - jazda po torze - Devil-Cars

Część Kochani, byliście już na swoim pierwszym przeglądzie samochodu? Ostatnimi czasy wiele zmienia się w przepisach dla kierowców, w tym w przebiegu badania okresowego samochodu. Zaostrzenie przepisów zaczęło rodzić stres czy auto przejdzie czy nie przejdzie przeglądu. Co będzie sprawdzane przez diagnostę itd. Aby uporządkować trochę wiedzę w tym temacie sięgnęłam do Ustawy Prawo o ruchu drogowym i Rozporządzenie Ministra ds. transportu i poniżej opiszę Wam pokrótce jaki jest zakres badania technicznego pojazdu, jakie pojazdy podlegają okresowemu badaniu technicznemu oraz jakie pojazdy podlegają dodatkowemu badaniu technicznemu.

Jakie pojazdy podlegają okresowemu badaniu technicznemu?

Każdy kierowca wie, a przynajmniej powinien wiedzieć, że (poza kilkoma wyjątkami) okresowe badanie techniczne pojazdu przeprowadza się corocznie. Każdy właściciel pojazdu ma obowiązek poddać badaniu technicznemu:
– pojazd samochodowy,
– ciągnik rolniczy,
– pojazd wolnobieżny wchodzący w skład kolejki turystycznej,
– motorower,
– przyczepę.

Co obejmuje okresowe badanie techniczne? (zakres przeglądu okresowego pojazdu)

 

1. Identyfikacja pojazdu

Na początek dane samochodu są sprawdzane z danymi zawartymi w dowodzie rejestracyjnym, lub w innym dokumencie, takim jak pozwolenie czasowe, karta pojazdu czy pokwitowanie (na podstawie przepisów szczegółowych) a także w centralnej ewidencji pojazdów. Diagnosta sprawdza również poprawność oznaczeń i stan tablic rejestracyjnych.

2. Sprawdzenie wyposażenia dodatkowego

Tutaj diagnosta sprawdza inne wyposażenie, które może być lub nie obowiązkowe w zależności od rodzaju pojazdu.

 3. Sprawdzenie i ocena poszczególnych zespołów i układów pojazdu

Podczas badania technicznego pojazdu sprawdzane jest/są: – ogumienie (stan opon), – światła zewnętrzne, w tym m.in. także kierunkowskazy i podświetlenie tablic rejestracyjnych, – hamulce, – układ kierowniczy (m.in. działanie kierownicy, zamocowanie kół itd.) – zawieszenie, – elektryka, – stan techniczny nadwozia, podwozia i wyposażenia, – układ wydechowy (może być tu sprawdzony także poziom hałasu i sygnał dźwiękowy), – emisja zanieczyszczeń lub zadymienia.

Sprawdzenie tych elementów ma na celu zapewnienie bezpieczeństwa jazdy i ochronę środowiska.

4. Sprawdzenie warunków dodatkowych dla określonych pojazdów

Sprawdzenie dodatkowych warunków dotyczy pojazdów określonych w § 17–22, § 38–42 i § 52 Rozporządzenia o warunkach technicznych pojazdów, m.in autobusów, pomocy drogowej, pojazdów zasilanych gazem itd.)

Jakie pojazdy podlegają dodatkowemu badaniu technicznemu?

Okresowe badanie techniczne jest standardowym badaniem technicznym pojazdu, które przeprowadza się co roku.
Niezależnie od przeglądu okresowego przeprowadzone może zostać także dodatkowe badanie techniczne. Poniżej przedstawiam dla Was listę pojazdów, które podlegają dodatkowemu badaniu technicznemu.

1. Pojazdy skierowane na dodatkowe badanie techniczne przez organ kontroli ruchu drogowego (np. organ Policji, Inspekcji Transportu Drogowego, Straży Granicznej)

Organ kontroli ruchu drogowego kieruje pojazd na dodatkowy przegląd:
– jeśli może on zagrażać bezpieczeństwu ruchu drogowego lub naruszać wymagania ochrony środowiska,
– jeśli uczestniczył on w wypadku drogowym, w którym zostały uszkodzone jego zasadnicze elementy nośne, lub nosi ślady uszkodzeń albo stan techniczny pojazdu wskazuje na naruszenie elementów nośnych konstrukcji, stwarzające zagrożenie bezpieczeństwa w ruchu drogowym.

2. Pojazdy skierowane na dodatkowe badanie techniczne przez starostę albo na wniosek posiadacza pojazdu

Pojazd może być skierowany na dodatkowy przegląd przez starostę albo na wniosek właściciela, w przypadku:

identyfikacji pojazdu lub w celu ustalenia danych potrzebnych do rejestracji,

– jeżeli z dokumentacji koniecznej do rejestracji wynika, że pojazd uczestniczył w wypadku lub łamie zasady ochrony środowiska.

3. Pojazdy skierowane na dodatkowe badanie techniczne przez starostę po otrzymaniu:

– od państwa UE informacji o konieczności badania technicznego pojazdu zarejestrowanego w Polsce – art. 54 f ustawy z dnia 6 września 2001 r. o transporcie drogowym,

wniosku organu kontroli ruchu drogowego, w przypadku:

I. pojazdów:

– zaprojektowanych i wykonanych do przewozu osób, mających więcej niż 8 miejsc oprócz siedzenia kierowcy (kat. M2 i M3)

– zaprojektowanych i wykonanych do przewozu ładunków i mających maksymalną masę całkowitą przekraczającą 3,5 t (kat. N2 i N3)

II. przyczep o maksymalnej masie całkowitej przekraczającej 3,5 t (kat. O3 i O4),

III. ciągnika kołowego kategorii T5 (o maksymalnej prędkości konstrukcyjnej przekraczającej 40 km/h) użytkowanego na drodze publicznej do wykonywania zarobkowego przewozu rzeczy.

4. Pojazd skierowany na dodatkowe badanie techniczne z powodu zmian konstrukcyjnych

Kolejnym z powodów, dla których pojazd musi przejść dodatkowe badanie techniczne jest dokonanie w nim zmian konstrukcyjnych lub wymiany elementów, które powoduje zmianę danych w dowodzie rejestracyjnym. Zabroniona jest wymiana nadwozia posiadającego cechy identyfikacyjne takie jak numer VIN albo numer nadwozia, podwozia lub ramy oraz dokonywanie zmian konstrukcyjnych zmieniających rodzaj pojazdu (poza wyjątkami opisanymi w art. 66 ust. 4 pkt 6.) Z wytycznych wskazanych w tym punkcie wyłączone jest zamontowanie instalacji gazowej.

 

5. Pojazd skierowany na dodatkowe badanie techniczne z powodu określonego użytkowania

Dodatkowemu badaniu technicznemu podlegają pojazdy, które mają być użytkowane jako:

– taksówka,

– pojazd uprzywilejowany,

– pojazd do nauki jazdy,

– pojazd do przeprowadzania egzaminu państwowego

– pojazd służący do przewozu towarów niebezpiecznych, który jest do tego odpowiednio przystosowany lub wyposażony zgodnie z przepisami o przewozie drogowym towarów niebezpiecznych.

 

6. Pojazd skierowany na dodatkowe badanie techniczne z powodu dokonania naprawy wynikającej ze szkody istotnej

Dodatkowy przegląd pojazdu może wynikać z naprawienia pojazdu, który uległ istotnej szkodzie. Istotna szkoda występuje wtedy, gdy uszkodzeniu podlegały elementy układu nośnego, hamulcowego lub kierowniczego, co ma wpływ na bezpieczeństwo ruchu drogowego. Szkodę taką stwierdza UFG lub zakład ubezpieczeń.

7. Pojazd skierowany na dodatkowe badanie techniczne ze względu na nieprawidłowości w czasie badania technicznego

Pojazd jest kierowany na dodatkowe badanie techniczne, jeśli podczas okresowego badania technicznego stwierdzono w nim uszkodzenia lub naruszenie elementów nośnych konstrukcji pojazdu, co może stwarzać zagrożenie dla bezpieczeństwa ruchu drogowego.

8. Pojazd skierowany na dodatkowe badanie techniczne zgodnie z wymogami przepisów o podatkach

Pojazd może być skierowany na dodatkowy przegląd na podstawie przepisów o podatku od towarów i usług, o podatku dochodowym od osób fizycznych lub o podatku dochodowym od osób prawnych, w których określono względem niego szczegółowe wymagania.

9. Pojazd skierowany na dodatkowe badanie techniczne w związku z innymi dodatkowymi warunkami technicznymi dla autobusów

Ze względu na zgodność z dodatkowymi warunkami technicznymi, dodatkowemu badaniu technicznemu podlegają autobusy, których dopuszczalna prędkość na autostradzie i drodze ekspresowej wynosi 100 km/h.

10. Pojazd skierowany na dodatkowe badanie techniczne ze względu na porozumienia międzynarodowe

Dodatkowemu przeglądowi podlega pojazd, jeśli w międzynarodowych porozumieniach dotyczących międzynarodowego transportu drogowego określono dla niego dodatkowe wymagania techniczne

11. Pojazd skierowany na dodatkowe badanie techniczne z powodu wyposażenia w blokadę alkoholową

Pojazd, który jest wyposażony w blokadę alkoholową, czyli urządzenie, które nie pozwala na uruchomienie silnika pojazdu, w przypadku, gdy zawartość alkoholu w wydychanym przez kierowcę powietrzu wynosi co najmniej 0,1 mg alkoholu w 1 dm3 musi przejść dodatkowe badanie techniczne.

Podsumowanie

Kochani, powyższą listę stworzyłam na podstawie aktów prawnych. Nie było łatwo przełożyć ich treść na język nieprawniczy. Dlatego, jeśli coś jest dla Was niezrozumiałe lub chcecie doczytać coś więcej na temat badań technicznych odsyłam Was bezpośrednio do źródeł, z których korzystałam:

1. Ustawa z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym (Dz. U. z 2020 r. poz. 110, ze zm.) – w szczególności art. 81 ust. 11 –  polecam patrzeć w zapisy tekstu ujednoliconego, który zawiera zmiany wprowadzone na przestrzeni lat.

2. Ustawa z dnia 6 września 2001 r. o transporcie drogowym (Dz. U. z 2019 r. poz. 2140, ze zm.)

3. Rozporządzenie Ministra Transportu, Budownictwa I Gospodarki Morskiej z dnia 26 czerwca 2012 r. w sprawie zakresu i sposobu przeprowadzania badań technicznych pojazdów oraz wzorów dokumentów stosowanych przy tych badaniach (w szczególności paragraf 2 ust. 1) wraz z aktami zmieniającymi (Rozporządzenie nie ma niestety tekstu ujednoliconego o zmiany, akty zmieniające są w zakładce na tej samej stronie)

4. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 31 grudnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych pojazdów oraz zakresu ich niezbędnego wyposażenia wraz z aktami zmieniającymi

I jak Wam się podobał taki teoretyczny wpis, nie zanudziłam Was?:)

Szerokości:)
P.S. Zajrzyjcie także do innych moich wpisów z kategorii porady.

Najnowsze wpisy

Podobne posty

1 komentarz

  1. Repozytorium Wiedzy

    Wspaniały blog wiele przydatnych informacji zawartych w poszczególnych postach, Dzięki Ci za to serdeczne, zapraszam także do siebie…

    Odpowiedz

Wyślij komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.

Szybki kontakt

13 + 5 =

Pin It on Pinterest

Share This